Sammanfattning: Human Development Report 2013

Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald

2013 HDR - Swedish
Abstract: 

Under fifinanskrisen 2008-2009, när de rika ländernas ekonomier slutade att växa medan utvecklingsländernas ekonomier
fortsatte, väcktes intresset hos omvärlden. Sedan dess har Syds uppgång, av många sedd som en efterlängtad global
omfördelning, blivit mycket omdebatterad. Diskussionen har i regel haft ett smalt fokus på BNPNP och handelns tillväxt i ett
fåtal större länder. Det fifinns dock en bredare dynamik som involverar många flfler länder och trender. En dynamik som kan ha
långtgående betydelse för människors liv, för social rättvisa och för demokratin på både lokal och global nivå. Som den här
rapporten visar är Syds uppsving både resultatet av kontinuerliga investeringar och framgångar inom mänsklig utveckling
och en möjlighet för ännu större utveckling i världen som helhet. Men för att göra verklighet av denna utveckling krävs medvetna
handlingsprogram – globala och nationella – som bygger på de politiska lärdomar som analyseras i den här rapporten.